Märkning av stockar
Märkning av stockar

Skogsbruket har i åratal använt sig av markeringsfärg och markeringsstämplar för att märka träd, stockar och timmer. Märkfärgen har används till en rad olika ändamål, allt från att märka upp träd som skall fällas till att stämplas på färdigsågat virke för att märka upp typ och batchnummer m.m.

Utsatt för väder och vind

På grund av träets egenskaper samt miljön som färgen används i så ställs det högra krav på märkfärgens egenskaper.

En bra märk- eller stämpelfärg måste kunna fästa bra på fuktigt och kådrikt trä, behålla färgen utan att blekas eller vattnas ur och tåla hårt slitage av maskiner och väder och vind.

Balans mellan miljövänligt och hållbart

Att göra en färg som både har goda egenskaper att fästa på olika underlag under tuffa förhållanden samtidigt som färgen skall vara så miljövänligt som möjligt är en stor utmaning för tillverkarna. Ofta så behövs starka kemikalier för att få en god fästförmåga samtidigt som den inte skall påverka miljön genom att urlakas och spridas i naturen. Lagkraven är ofta hårda när det gäller miljöpåverkan så tillverkarna arbetar hela tiden hårt med utvecklingsarbetet till att ta fram nya, mer miljövänliga varianter.

Att välja märkfärg

Att välja typ av märkfärg, beständighet, kulör, miljövänlighet från en rad olika tillverkare kan vara knepigt. Här kan man frestas att gå på en specifik egenskap istället för att se till helheten. Det kan vara lätt att välja den som fäster bäst på sågat virke om det är det man tillverkar, eller den miljövänligaste om man skall applicera den på levande träd. Men hur är det med företagets policy, miljöarbete, tillgänglighet, kundservice m.m? Det är många frågor som man bör ta hänsyn till vid inköp av märk- och stämpelfärg. Jag rekommenderar att kolla upp företaget bakom produkten innan man gör det slutgiltiga valet.

Min rekommendation

Det är alltid svårt att lämna allmänna rekommendationer då situationen för dig kan vara helt olika någon annan som läser det här, men jag vill ändå lämna min personliga favorit.

Jag har fastnat för Ryon Märks stämpelfärger då jag tycker att deras fästförmåga på svåra underlag är svårslaget. Det tillsammans med den personliga service man får från detta anrika företag gör att jag väljer deras produkter. Dessutom så har dom mycket bra permanenta märkpennor.

Meny