Pipedrive CRM: Det ultimata verktyget för att förbättra dina försäljningsprocesser och kundrelationer

Pipedrive CRM

Inledning

Välkommen till denna artikel om Pipedrive CRM, där vi kommer att gå igenom allt du behöver veta om detta populära verktyg för att hjälpa dig att avgöra om det är rätt lösning för ditt företag. Men först, låt oss förstå vad Pipedrive är.

Vad är Pipedrive CRM?

Pipedrive är ett molnbaserat CRM-system (Customer Relationship Management) som hjälper företag att hantera sina försäljningsprocesser och kundrelationer på ett effektivt och organiserat sätt. Pipedrive är utformat för att vara användarvänligt och anpassningsbart, vilket gör det lätt att integrera i ditt befintliga arbetsflöde.

Funktioner i Pipedrive

Grundläggande funktioner

Pipedrive erbjuder en mängd grundläggande funktioner som hjälper dig att effektivt hantera dina försäljningsprocesser och kundrelationer. Här är några av de viktigaste grundläggande funktionerna:

Försäljningspipeline

Pipedrive ger dig en visuell översikt över din försäljningspipeline, så att du enkelt kan se statusen för dina affärer och identifiera eventuella flaskhalsar. Du kan anpassa din pipeline genom att lägga till, ändra eller ta bort steg, och du kan också skapa flera pipelines om du har olika försäljningsprocesser.

Leadhantering

Med Pipedrive kan du samla in och hantera leads från olika källor, såsom webbformulär, e-post och sociala medier. Du kan enkelt kvalificera och omvandla leads till affärer och följa deras framsteg genom din försäljningspipeline.

Kontakthantering

Pipedrive låter dig hantera alla dina kontakter på ett och samma ställe, inklusive kunder, leverantörer och partners. Du kan lägga till och uppdatera kontaktinformation, koppla kontakter till affärer och se en tidslinje över tidigare interaktioner.

Aktivitetshantering

Med Pipedrive kan du planera och spåra aktiviteter, såsom möten, samtal och uppföljningsåtgärder. Du kan ställa in påminnelser och få meddelanden om viktiga händelser, och du kan också synkronisera Pipedrive med din kalender för att hålla allt organiserat.

E-postintegration

Pipedrive integreras sömlöst med din e-post, så att du kan skicka och ta emot e-post direkt från din CRM-plattform. Du kan också spåra e-postprestanda, såsom öppnings- och klickfrekvenser, och använda e-postmallar för att snabbt och enkelt skapa professionella och konsekventa meddelanden.

Dessa grundläggande funktioner utgör kärnan i Pipedrive och hjälper dig att effektivt hantera dina försäljningsprocesser och kundrelationer.

Avancerade funktioner

Utöver de grundläggande funktionerna erbjuder Pipedrive även en rad avancerade funktioner som ger ytterligare möjligheter att optimera dina försäljningsprocesser och kundrelationer. Här är några av de viktigaste avancerade funktionerna:

Automatisering

Pipedrive låter dig automatisera en mängd uppgifter och processer, vilket sparar tid och minskar risken för mänskliga fel. Med hjälp av automatiseringsregler kan du till exempel automatiskt fördela leads och affärer till ditt team, skicka uppföljningsmeddelanden och uppdatera affärsdata baserat på specifika händelser eller beteenden.

Anpassade fält och filter

Med Pipedrive kan du skapa anpassade fält för att samla in och lagra den information som är viktigast för ditt företag. Du kan använda dessa fält för att filtrera och segmentera dina kontakter, leads och affärer, vilket gör det enklare att hitta och analysera relevant data.

Rapportering och analys

Pipedrive erbjuder kraftfulla rapporterings- och analysverktyg som hjälper dig att mäta och förstå din försäljningsprestanda. Du kan skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler, spåra viktiga KPI:er och jämföra resultat över tid, team och produkter. Detta ger dig insikter som hjälper dig att fatta datadrivna beslut och förbättra dina försäljningsprocesser.

Samarbete och kommunikation

Pipedrive underlättar samarbete och kommunikation inom ditt team och med dina kunder. Du kan dela information, diskutera affärer och uppgifter, och få meddelanden om viktiga händelser. Genom att integrera Pipedrive med andra kommunikationsverktyg, såsom Slack eller Microsoft Teams, kan du ytterligare förbättra arbetsflödet och produktiviteten.

Säkerhet och integritet

Pipedrive tar säkerhet och dataskydd på allvar och erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner som kryptering, tvåfaktorsautentisering och regelbunden säkerhetskopiering. Dessutom följer Pipedrive alla gällande dataskyddsförordningar, såsom GDPR, för att säkerställa att dina och dina kunders data skyddas på bästa sätt.

Dessa avancerade funktioner, tillsammans med Pipedrives grundläggande funktioner, ger dig en kraftfull och anpassningsbar plattform för att effektivt hantera dina försäljningsprocesser och kundrelationer.

Integrationer

Pipedrives integrationsmöjligheter gör det möjligt att koppla samman plattformen med andra viktiga verktyg och system som ditt företag använder, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten och produktiviteten. Här är några av de mest populära och användbara integrationerna:

E-postintegration

Som nämnts tidigare integreras Pipedrive sömlöst med de flesta populära e-posttjänster, som Gmail, Outlook och Office 365. Detta gör att du kan skicka, ta emot och spåra e-post direkt från din CRM-plattform, vilket underlättar kommunikationen med dina kunder och leads.

Kalenderintegration

Pipedrive kan synkroniseras med din kalender, till exempel Google Kalender eller Microsoft Outlook, så att du kan planera och hålla koll på möten, samtal och andra viktiga händelser direkt från din CRM-plattform. Detta hjälper dig att hålla ditt schema organiserat och undvika dubbelbokningar.

Marknadsföringsverktyg

Pipedrive kan integreras med populära marknadsföringsplattformar som Mailchimp, ActiveCampaign och HubSpot. Genom att koppla samman ditt CRM-system med dina marknadsföringsverktyg kan du enkelt skapa och skicka målinriktade e-postkampanjer och analysera deras prestanda, vilket hjälper dig att förbättra din marknadsföringsstrategi.

Fakturering och ekonomisystem

Pipedrive kan kopplas till faktureringssystem och ekonomiplattformar som QuickBooks, Xero och Zoho Invoice. Detta gör det enkelt att skapa och skicka fakturor, spåra betalningar och hantera ditt företags ekonomi direkt från din CRM-plattform.

Kundsupport

För att erbjuda en högkvalitativ kundsupport kan Pipedrive integreras med kundsupportverktyg som Zendesk, Freshdesk och Help Scout. Detta gör det möjligt att hantera kundförfrågningar och supportärenden direkt från Pipedrive, vilket ger dig en enhetlig och effektiv kundsupportprocess.

Samarbetsverktyg

Pipedrive kan också integreras med samarbetsverktyg som Slack, Microsoft Teams och Asana, vilket underlättar kommunikationen och samarbetet inom ditt team. Genom att koppla samman Pipedrive med dessa verktyg kan du hålla alla informerade om viktiga händelser, dela information och diskutera affärer och uppgifter på ett enkelt och organiserat sätt.

API och anpassade integrationer

Förutom de fördefinierade integrationerna erbjuder Pipedrive även ett kraftfullt API (Application Programming Interface) som gör det möjligt för utvecklare att skapa anpassade integrationer mellan Pipedrive och andra programvaror eller interna system. Detta ger dig ännu större flexibilitet och anpassningsmöjligheter för att skräddarsy Pipedrive efter dina företags specifika behov och arbetsprocesser.

Integrationer genom Zapier och Integromat

Om du inte hittar en färdig integration mellan Pipedrive och det verktyg du vill använda, kan du använda plattformar som Zapier eller Integromat för att koppla samman dem. Dessa plattformar erbjuder tusentals fördefinierade integrationer och gör det enkelt att skapa automatiserade arbetsflöden mellan olika appar och tjänster utan att behöva skriva kod.

Integrationer för sociala medier och webbformulär

För att samla in och hantera leads från sociala medier och din webbplats kan Pipedrive integreras med verktyg som Facebook Lead Ads, LinkedIn Sales Navigator och olika webbformulärslösningar. Dessa integrationer gör det möjligt att automatiskt importera leads till ditt CRM-system och följa upp dem på ett strukturerat och effektivt sätt.

Med Pipedrive:s omfattande integrationsmöjligheter kan du skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö som anpassas efter dina företags unika behov och processer. Genom att koppla samman ditt CRM-system med de verktyg och plattformar du redan använder kan du spara tid, öka produktiviteten och förbättra dina försäljnings- och kundhanteringsprocesser.

Fördelar med Pipedrive

Tidsbesparing

En av de största fördelarna med att använda Pipedrive är att det kan hjälpa dig att spara tid genom att effektivisera och automatisera många av de uppgifter och processer som är involverade i försäljning och kundhantering. Några av de sätt som Pipedrive bidrar till tidsbesparing inkluderar:

 • Automatisering av uppgifter: Pipedrive låter dig automatisera rutinuppgifter som att fördela leads, skicka uppföljningsmeddelanden och uppdatera affärsdata. Detta minskar den tid som ditt team behöver lägga på repetitiva och manuella uppgifter och gör det möjligt för dem att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.
 • Centralisering av information: Pipedrive samlar all relevant information om dina kunder, leads och affärer på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att hitta och analysera data. Detta eliminerar behovet av att söka igenom flera källor och system och sparar tid för ditt team.
 • Integrationer med andra verktyg: Genom att integrera Pipedrive med andra verktyg och system som ditt företag använder, som e-post, kalendrar och faktureringssystem, kan du arbeta mer effektivt och minska den tid det tar att växla mellan olika plattformar.

Ökad produktivitet

Pipedrive hjälper dig att öka produktiviteten i ditt företag genom att förbättra arbetsprocesserna och göra det enklare för ditt team att hantera försäljning och kundrelationer. Några av de sätt som Pipedrive bidrar till ökad produktivitet inkluderar:

 • Visuell försäljningspipeline: Pipedrive ger dig en tydlig och visuell översikt över din försäljningspipeline, vilket gör det enklare att identifiera och prioritera viktiga affärer och aktiviteter. Detta hjälper ditt team att fokusera på det som är mest relevant och öka sina chanser att nå sina försäljningsmål.
 • Aktivitetshantering: Genom att planera och spåra aktiviteter direkt i Pipedrive kan ditt team bättre organisera sitt arbete och följa upp sina åtaganden. Detta bidrar till att öka produktiviteten och säkerställa att inga viktiga uppgifter glöms bort.

Förbättrad kommunikation

Effektiv kommunikation är avgörande för framgångs rika försäljnings- och kundhanteringsprocesser. Pipedrive CRM erbjuder flera funktioner och verktyg som bidrar till att förbättra kommunikationen både internt och externt. Här är några exempel:

 • Kommunikation med kunder och leads: Genom att integrera Pipedrive med ditt e-postsystem kan du enkelt skicka, ta emot och spåra e-postmeddelanden direkt från din CRM-plattform. Detta gör det lättare att följa upp med kunder och leads och säkerställa att du alltid har den senaste kommunikationshistoriken till hands.
 • Kommunikation inom teamet: Pipedrive underlättar kommunikationen inom ditt team genom att erbjuda funktioner som anteckningar, kommentarer och uppgiftshanteringsverktyg. Genom att använda dessa funktioner kan ditt team dela information, diskutera affärer och samarbeta på ett enkelt och organiserat sätt.
 • Kommunikation mellan avdelningar: Genom att använda Pipedrive som en central plattform för att hantera kundinformation, försäljningsdata och arbetsuppgifter kan du säkerställa att alla avdelningar inom ditt företag har tillgång till samma information. Detta förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar och bidrar till att skapa en mer enhetlig och effektiv arbetsmiljö.
 • Anpassade kommunikationsmallar: Pipedrive erbjuder möjligheten att skapa anpassade e-post- och dokumentmallar som kan användas för att förenkla och standardisera kommunikationen med kunder och leads. Genom att använda dessa mallar kan du spara tid och säkerställa att ditt företag kommunicerar på ett konsekvent och professionellt sätt.

Genom att förbättra kommunikationen inom ditt företag och med dina kunder och leads, kan du skapa bättre kundrelationer, öka effektiviteten och förbättra dina försäljnings- och kundhanteringsprocesser.

Hur Pipedrive stödjer säljcykeln

Prospektering

Prospektering är processen att identifiera och kvalificera potentiella kunder, även kallade leads. Pipedrive erbjuder flera funktioner som underlättar och effektiviserar prospekteringsprocessen:

 • Leadinsamling: Pipedrive kan integreras med olika verktyg för att samla in leads från sociala medier, webbformulär och e-postkampanjer. Genom att automatiskt importera dessa leads till ditt CRM-system kan du enkelt organisera och följa upp dem i din försäljningspipeline.
 • Leadkvalificering: Pipedrive hjälper dig att kvalificera leads genom att samla in och analysera information om deras behov, budget och beslutsförmåga. Du kan använda denna information för att prioritera leads och fokusera dina resurser på de mest lovande kunderna.
 • Leadscoring: Med Pipedrive kan du använda leadscoring för att automatiskt rangordna dina leads baserat på deras sannolikhet att bli kunder. Detta gör det enklare att identifiera och prioritera högkvalitativa leads och öka dina chanser att göra affärer.

Kontakt

Kontakthantering är en viktig del av kundrelationshanteringen, och Pipedrive erbjuder flera funktioner för att underlätta och förbättra kontakthanteringen:

 • Kontaktinformation: Pipedrive gör det enkelt att samla in och organisera kontaktinformation för dina kunder och leads, såsom namn, telefonnummer, e-postadresser och företagsuppgifter. Du kan också lägga till anpassade fält för att lagra ytterligare information som är viktig för ditt företag.
 • Kontakthistorik: Med Pipedrive kan du spåra all kommunikation och interaktion med dina kontakter, inklusive e-post, telefonsamtal och möten. Detta ger dig en fullständig översikt över dina kontakters engagemang och hjälper dig att förstå deras behov och preferenser bättre.
 • Segmentering: Pipedrive låter dig segmentera dina kontakter baserat på kriterier som bransch, geografi, företagsstorlek eller köpbeteende. Genom att använda segmentering kan du skapa målinriktade kommunikations- och marknadsföringskampanjer som är mer relevanta och effektiva för dina kunder och leads.

Affär

Pipedrive är utformat för att hjälpa dig att hantera och spåra dina affärer genom hela försäljningsprocessen:

 • Visuell försäljningspipeline: Pipedrive ger dig en tydlig och visuell översikt över din försäljningspipeline, så att du kan se på vilket stadium varje affär befinner sig. Du kan enkelt flytta affärer mellan stegen i pipelinen och uppdatera deras status när de utvecklas.
 • Affärsprognoser: Med Pipedrive kan du skapa affärsprognoser baserat på historiska data och aktuella trender. Detta hjälper dig att förutse framtida försäljningsresultat och fatta välgrundade beslut om resursallokering och strategi.
 • Affärshistorik: Pipedrive lagrar all information om dina affärer, inklusive kommunikation, offerter, kontrakt och betalningar. Detta ger dig en fullständig bild av affärsprocessen och hjälper dig att identifiera möjligheter för förbättring och tillväxt.
 • Anpassade affärsfält: Du kan lägga till anpassade fält i Pipedrive för att lagra specifik information om dina affärer som är relevant för ditt företag. Detta kan hjälpa dig att bättre förstå dina affärers särdrag och behov samt anpassa din försäljningsstrategi därefter.

Anpassning av Pipedrive

Automatisering

Automatisering är en viktig funktion i Pipedrive som hjälper dig att effektivisera och förenkla dina försäljnings- och kundhanteringsprocesser. Genom att automatisera vissa uppgifter och aktiviteter kan du spara tid, öka produktiviteten och undvika misstag. Här är några exempel på automatisering i Pipedrive:

 • Uppgiftsautomatisering: Pipedrive låter dig automatisera återkommande och rutinmässiga uppgifter, som att fördela leads, skicka uppföljningse-post och uppdatera affärsstatus. Detta minskar den tid ditt team behöver lägga på manuella uppgifter och gör att de kan fokusera på mer strategiska och värdeskapande aktiviteter.
 • E-postautomatisering: Genom att integrera Pipedrive med ditt e-postsystem kan du skapa och använda e-postmallar för att automatisera kommunikationen med kunder och leads. Detta kan innebära att skicka välkomstmeddelanden, påminnelser och kampanjer på ett automatiserat och konsekvent sätt.
 • Automatiska påminnelser: Pipedrive kan skicka automatiska påminnelser och notiser till ditt team om viktiga händelser och uppgifter, som möten, förfallodatum och uppföljningar. Detta hjälper ditt team att hålla koll på sina åtaganden och säkerställer att inga viktiga uppgifter glöms bort.

Anpassade fält

Anpassade fält i Pipedrive ger dig möjlighet att lägga till och hantera ytterligare information om dina kunder, leads och affärer som är relevant för ditt företag. Genom att använda anpassade fält kan du skräddarsy din CRM-plattform för att passa dina unika behov och krav. Här är några exempel på hur anpassade fält kan användas i Pipedrive:

 • Kundinformation: Du kan skapa anpassade fält för att lagra information om dina kunder som inte finns i standardfälten, som födelsedatum, intressen eller preferenser. Detta kan hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och skapa mer personliga och relevanta kommunikations- och marknadsföringskampanjer.
 • Leadinformation: Anpassade fält kan användas för att samla in och lagra specifik information om dina leads, såsom källa, kvalificeringskriterier eller sannolikhet att konvertera. Detta kan hjälpa dig att bättre analysera och prioritera dina leads samt förbättra din prospekteringsstrategi.
 • Affärsinformation: Du kan använda anpassade fält för att lagra ytterligare information om dina affärer, såsom viktiga datum, specialerbjudanden eller interna kommentarer. Detta kan hjälpa dig att bättre förstå och hantera dina affärer och fatta välgrundade beslut.

Rapporter

Rapporter är en viktig funktion i Pipedrive som ger dig insikter och analyser om dina försäljnings- och kundhanteringsprocesser. Pipedrive erbjuder flera fördefinierade rapporter och möjlighet att skapa egna rapporter baserat på dina unika behov och krav. Här är några exempel på rapporter som du kan skapa i Pipedrive:

 • Pipelineanalys: Med Pipedrive kan du skapa rapporter som visar din försäljningspipelines prestanda, inklusive antal affärer, affärsstorlek, försäljningsstadium och genomsnittlig tid i varje stadium. Detta ger dig insikter om var du behöver förbättra och vilka områden som fungerar bra.
 • Lead- och kundanalys: Genom att använda Pipedrives rapporter kan du analysera dina leads och kunder baserat på kriterier som källa, bransch, geografi och köpbeteende. Detta kan hjälpa dig att identifiera möjligheter för målinriktade marknadsföringskampanjer och bättre förstå dina kunders behov och preferenser.
 • Affärsanalys: Pipedrive kan generera rapporter som visar detaljerad information om dina affärer, såsom affärsstorlek, affärstyp, avslutad tidpunkt och vinstmarginal. Dessa rapporter kan hjälpa dig att utvärdera dina försäljningsresultat och fatta beslut om resursallokering och strategi.

Pipedrive vs konkurrenter

Pipedrive vs Salesforce

Pipedrive CRM är mer användarvänligt och har lägre priser jämfört med Salesforce, vilket gör det till ett bra alternativ för små och medelstora företag. Salesforce är dock mer kraftfullt och erbjuder fler funktioner och integrationer.

Pipedrive vs HubSpot

Pipedrive är mer inriktat på försäljning och CRM, medan HubSpot erbjuder en bredare uppsättning verktyg, inklusive marknadsföring, kundtjänst och CMS. Båda är användarvänliga, men Pipedrive kan vara mer prisvärt för mindre företag.

Pipedrive vs Zoho

Pipedrive och Zoho CRM är båda prisvärda och användarvänliga alternativ för små och medelstora företag. Pipedrive är dock mer inriktat på försäljning och har en mer visuell och intuitiv försäljningspipeline.

Prisplaner för Pipedrive

 1. Essential: Basplanen erbjuder grundläggande CRM-funktioner och integrationsmöjligheter. Det är en bra start för små företag som vill prova Pipedrive.
 1. Advanced: Den här planen erbjuder avancerade funktioner som automatisering, anpassade fält och rapporter. Det är lämpligt för företag som behöver mer kraftfulla verktyg för att hantera sina försäljningsprocesser.
 2. Professional: Den mest omfattande planen, med ytterligare funktioner som fler automatiseringar, avancerade rapporter och prioriterad support. Det är lämpligt för större företag med mer komplexa försäljningsprocesser.
 3. Enterprise: Enterprise-paketet är utformat för stora företag med höga krav på skalbarhet och anpassning. Det innehåller alla funktioner som finns i Advanced-paketet samt flera extrafunktioner och fördelar, inklusive avancerade anpassningsalternativ, förbättrad datahantering, dedikerad kundsupport och anpassad prissättning.

Aktuella priser hittar du här.

Hur man börjar använda Pipedrive

Registrering

För att börja använda Pipedrive behöver du först registrera dig för en gratis provversion eller välja en av prisplanerna. Registreringsprocessen är enkel och snabb. Registrera dig här!

Importera data

När du har registrerat dig kan du importera dina befintliga kunddata och affärer till Pipedrive. Du kan importera data från andra CRM-system, kalkylblad eller direkt från din e-post.

Konfigurera inställningar

Efter att ha importerat dina data kan du börja anpassa Pipedrive genom att konfigurera inställningar som försäljningspipeline, anpassade fält och automatiseringar.

Kundsupport och resurser

Supportalternativ

Pipedrive erbjuder flera supportalternativ, inklusive e-post, telefon och livechatt, beroende på din prisplan. De har även ett hjälpcenter med artiklar och guider för att lösa vanliga problem.

Det finns också många CRM-konsulter att ta hjälp av. Vojigo AB och Concito AB är certifierade Pipedrive Partners i Sverige.

Resurser för självhjälp

Pipedrive har en omfattande kunskapsbas med artiklar, guider och videor som täcker olika aspekter av deras plattform och hjälper dig att få ut det mesta av ditt CRM-system.

Utbildningsmaterial

För att ytterligare stödja användarna erbjuder Pipedrive också webbinarier, e-böcker och bloggartiklar om försäljning, CRM och effektiva arbetsprocesser.

Slutsats

Pipedrive CRM är ett kraftfullt och användarvänligt verktyg som kan hjälpa företag i alla storlekar att förbättra sina försäljningsprocesser, öka produktiviteten och förbättra kundrelationerna. Med dess omfattande funktioner, anpassningsmöjligheter och prisvärda planer är Pipedrive ett utmärkt val för företag som vill optimera sina försäljningsinsatser och växa.

FAQs

 1. Kan Pipedrive integreras med andra verktyg och plattformar?

Ja, Pipedrive kan integreras med en rad tredjepartsapplikationer, såsom e-post, marknadsföringsverktyg och faktureringssystem.

 1. Är Pipedrive lämpligt för små företag?

Ja, Pipedrive är utformat för att vara användarvänligt och prisvärt, vilket gör det lämpligt för små företag som vill optimera sina försäljningsprocesser och kundrelationer.

 1. Vilka språk stöder Pipedrive?

Pipedrive stöder flera språk, inklusive svenska, engelska, tyska, franska, spanska och portugisiska.

 1. Finns det någon mobilapp för Pipedrive?

Ja, Pipedrive har en mobilapp för både iOS och Android, så att du kan hantera dina försäljningsprocesser och kundrelationer även när du är på språng.

 1. Hur säker är mina data i Pipedrive?

Pipedrive tar säkerhet och dataskydd på allvar och följer alla gällande lagar och förordningar. De har också flera säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina data, såsom kryptering, säkerhetskopiering och åtkomstkontroller.

Meny